Browsing the archives for the -อายุรกรรม category

โรคเก๊าท์

โรคเก๊าท์ เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง  พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  เกิดจากการตกตะกอนของกรดยูริคภายในข้อ  ซึ่งกรดยูริคมาจากสารพิวรีนที่มีมากในอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์  ถั่วเมล็ดแห้ง

No Comments
March 3, 2011 in -กระดูกและข้อ, -อายุรกรรม
Tagged ,

การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้การรักษายุ่งยาก  อย่างไรก็ตามการป้องกันสามารถทำได้ง่าย  โดยการปฏิบัติตัวทั่วไปที่แนะนำประกอบด้วย

No Comments
December 10, 2010 in -อายุรกรรม
Tagged

ไขมันดี-ไขมันเลว

ชนิดของไขมันแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1 Comment
February 9, 2010 in -สุขภาพทั่วไป, -อายุรกรรม
Tagged ,

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

  
     วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นวัคซีนชนิดที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เฉพาะสายพันธ์ใหม่เท่านั้น  กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดในบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อ  การฉีดวัคซีนควรกระทำภายใต้การดูแลของแพทย์  โดยหลังฉีดวัคซีนให้เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที  และเมื่อกลับบ้านควรมีผู้ดูแลหลังฉีดวัคซีนต่ออีก 2 วัน

No Comments
January 29, 2010 in -สุขภาพทั่วไป, -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ขึ้นกับฤดูกาลและกลุ่มอายุ

ฤดูกาล
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่รู้จักกันดีในประเทศหนาวว่าเป็นโรคที่มาตามฤดูกาล โดยจะมีการระบาดในฤดูหนาว  แต่สำหรับประเทศไทยทที่มีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลน้อยก็ทำให้บางคนอาจคิดไปว่าการระบาดอาจขึ้นกับฤดูกาลน้อยลง  แต่ในความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าในประเทศไทยก็มีลักษณะการระบาดที่ขึ้นกับฤดูกาลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน  โดยช่วงที่มีการระบาดมากที่สุดจะเป็นช่วงฤดูฝนและมีการระบาดต่อเนื่องไปในฤดูหนาวแล้วลดลงอย่างมากในฤดูร้อน  ดังแสดงในรูป

No Comments
January 16, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

อาการ ไข้หวัดใหญ่

           ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ  มีสาเหตุมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชื่อ Influenza virus เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย และมีระบาดทั่วโลก  การติดต่อโรคผ่านทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ หรือฝอยละอองที่เกิดจากการไอ จาม นอกจากนี้ยังติดต่อผ่านการสัมผัสกับของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ โดยเชื้อไวรัสจะผ่านเข้าทางจมูก ปาก และตา จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งได้ ดังนั้น โรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นโรคที่ติดต่อง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนที่อยู่แออัด และสถานที่ซึ่งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ศูนย์การค้า โรงมหรสพ รถโดยสาร เป็นต้น

No Comments
January 16, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคปอด, -โรคระบาด
Tagged

ไวรัสตับอักเสบ บี B

ตับอักเสบ คือ โรคของตับที่มีความผิดปกติทำให้เซลล์ตับบางส่วนได้รับอันตรายและถูกทำลายไป  โรคตับอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ  เช่น  การติดเชื้อไวรัส  การรับประทานยาที่มีผลต่อตับ  หรือการดื่มสุรา  เป็นต้น  

48 Comments
January 15, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคตับ
Tagged , ,

โรคมะเร็งตับ มะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทย

โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย  เรียงตามลำดับดังนี้

มะเร็งตับ
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด
มะเร็งลำไส้ใหญ่

No Comments
January 11, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคตับ
Tagged , ,