วิธีการใช้ยาหยอดหู

การเตรียมการก่อนการใช้ยาหยอดหู

  1. ทำความสะอาดช่องหูส่วนนอก  ตลอดจนขจัดสารคัดหลั่งทที่มีอยู่ในช่องหูส่วนนอก
  2. ปรับอุณหภูมิของขวดยาให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย  เพราะการหยอดยาที่เย็นเกินไป  จะทำให้เกิดอาการมึนศีรษะได้  ถ้าเก็บยาไว้ในตู้เย็นควรประคบด้วยมือสักครู่ก่อนใช้

วิธีการหยอดหู

  1. ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงหันหูด้านที่จะทำการรักษาขึ้น  ยกศีรษะขึ้นให้อยู่ในแนวระนาบกับพื้นเพื่อให้ช่องหูอยู่ในแนวดิ่ง
  2. ระวังอย่าให้ปากขวดยาสัมผัสกับหูผู้ป่วย  ให้หยอดยาตามคำแนะนำของแพทย์  ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที  ในกรณีที่หูชั้นนอกอักเสบให้ขยับใบหู  โดยดึงใบหูขึ้นแล้วดึงไปด้านหลัง  ซึ่งตำแหน่งช่องหูจะอยู่ในแนวดิ่ง  โดยทำซ้ำหลายๆครั้ง  จะช่วยไล่ฟองอากาศที่เกิดขึ้น  และทำให้น้ำยาไหลเข้าช่องหูได้ดีขึ้น

การปฏิบัติหลังการใช้ยาหยอดหู

ใช้ผ้าก๊อต  หรือกระดาษชำระที่สะอาดปิดรูหูไว้  แล้วให้ผู้ป่วยลุกขึ้นและเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบๆหู

ข้อควรระวังเมื่อแพทย์สั่งยาหยอดหูให้ไปหยอดที่บ้าน

  1. ในการพบแพทย์แต่ละครั้ง  แพทย์อาจสั่งยาหยอดหูชนิดใหม่ให้  ท่านควรปรึกษาแพทย์ถึงการงดหรือหยุดให้ยาตัวเดิมด้วย
  2. เมื่อได้รับยาหยอดหูท่านควรตรวจสอบดูว่า  ยาหยอดขวดนั้นเป็นชื่อของท่านและเป็นยาสำหรับหยอดหูหรือไม่   แพทย์มีคำสั่งให้หยอดข้างไหน  วันละกี่ครั้ง  เวลาใดบ้าง  และให้หยอดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่  ( การหยอดยาบางชนิดเป็นเวลานานเกินไปอาจเป็นผลเสียได้)
  3. ทุกครั้งที่มาพบแพทย์  ท่านควรนำยาหยอดเดิมมาด้วย  เพื่อทราบจำนวนยาหยอดที่ยังคงเหลืออยู่
  4. หากหยอดยาแล้วมีอาการแสบร้อน  เวียนศีรษะ  คันหูมากขึ้น  สูญเสียการได้ยินหรือการทรงตัว  หรือมีเสียงดังในหู  ให้งดการหยอดยา  และควรรีบปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล
  5. หากรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นในหู  ท่านไม่ควรซื้อยาหยอดหูเอง  ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
February 2, 2010 in -หู คอ จมูก, -โรคหู
Tagged , , , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>