ไขมันดี-ไขมันเลว

oil

ชนิดของไขมันแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. ไขมันชนิดอิ่มตัว (Saturated fat) พบใน นม เนย ไขมันสัตว์ น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันปาล์ม ส่วนใหญ่จะเป็นไขที่อุณหภูมิห้อง
  2. ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว (Unsaturated fat) ส่วนใหญ่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง แบ่งย่อยได้เป็น 2 ประเภท คือ
    1. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA, Monounsaturated fat) เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันรำข้าว น้ำมัน canola และน้ำมันถั่วลิสง
    2. ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA, Polyunsaturated fat) เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย เป็นต้น
  3. ไขมันทรานส์ (Trans fat) เป็นไขมันที่เติมโมเลกุลของไฮโดรเจน โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการทำให้ไขมันไม่อิ่มตัว กลายเป็นไขมันอิ่มตัวสามารถเก็บไว้ได้นานๆ แต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือ ทำให้ระดับ Cholesterol ในเลือดสูงได้ ซึ่ง ได้แก่ เนยแท่ง มาร์การีน เนยถั่ว รวมถึงน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารซ้ำ ฟาสต์ฟู๊ด

ปริมาณไขมันชนิดต่างๆในอาหาร

ชนิดน้ำมัน ไขมันอิ่มตัว

(%)

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว

(%)

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน

(%)

น้ำมันคาโนลา 7 58 29
น้ำมันดอกคำฝอย 9 12 74
น้ำมันทานตะวัน 11 19 70
น้ำมันข้าวโพด 13 25 62
น้ำมันมะกอก 10 83 7
น้ำมันรำข้าว 20 41 39
น้ำมัันถั่วเหลือง 15 23 62
น้ำมันถั่วลิสง 22 43 35
น้ำมันปาล์ม 43 44 13
น้ำมันมะพร้าว 87 11 2
น้ำมันหมู 33 52 15
เนย 74 24 2

ผลต่อระดับโคเลสเตอรอลในเลือด

ชนิดไขมัน แหล่ง ผลต่อระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
ไขมันชนิดอิ่มตัว นม เนย ชีส เนื้อสัตว์และน้ำมันจากสัตว์ กะทิ มะพร้าว น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม เพิ่ม LDL
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา น้ำมันถั่วลิสง อัลมอนด์ ถั่วลิสง อาโวคาโด ลด LDL
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันดอกทานตะวัน ลด LDL
ไขมันทรานส์ มาร์การีน เนยขาว น้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน น้ำมันที่ทอดซ้ำ ฟาสต์ฟู๊ด เบเกอรี่ เพิ่ม LDL และ ลด HDL

สรุป

  • ไขมันไม่ดี ซึ่งควรหลีกเลี่ยง คือ ไขมันชนิดอิ่มตัว และไขมันทรานส์
  • ไขมันที่ดี คือไขมันไม่อิ่มตัว  ควรเลือกใช้ในการประกอบอาหารเช่น เช่น น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันข้าวโพด  ซึ่งมีไขมันที่จำเป็นสำหรับร่างกาย  และช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้

บทความอื่นๆ

1 Comment
February 9, 2010 in -สุขภาพทั่วไป, -อายุรกรรม
Tagged ,

One Response

  1. ขอบคุณข้อมูลค่ะ

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>