โรคมะเร็งตับ มะเร็งอันดับหนึ่งของคนไทย

โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย  เรียงตามลำดับดังนี้

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งปากมดลูก
 3. มะเร็งเต้านม
 4. มะเร็งปอด
 5. มะเร็งลำไส้ใหญ่

ทั้งนี้ โรคมะเร็งที่พบในเพศชายมากที่สุด  เรียงตามลำดับดังนี้

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งปอด
 3. มะเร็งลำไส้ใหญ่

สำหรับในเพศหญิงโรคมะเร็งที่พบมากสุด เรียงตามลำดับดังนี้

 1. มะเร็งปากมดลูก
 2. มะเร็งเต้านม
 3. มะเร็งตับ

ข้อมูลข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่ามะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในคนไทย   สาเหตุที่สำคัญของมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ได้แก่

 • การดื่มสุราเป็นประจำ
 • ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
 • ติดพยาธิใบตับ จากการรับประทานอาหารดิบๆ สุกๆ ประเภทปลา เช่น ปลาร้า เป็นต้น

การติดตามและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี   อาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
January 11, 2010 in -อายุรกรรม, -โรคตับ
Tagged , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>