เลือกครีมกันแดดอย่างไร

จากเรื่องการเกิดฝ้า เรารู้ว่า แดดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝ้า ผิวหมองคล้ำไม่สดใส ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงและใช้ครีมกันแดดเป็นประจำ

แต่ครีมกันแดดในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิดหลายยี่ห้อ หลายราคา แล้ว เราควรเลือกชนิดไหนกันล่ะ

suinscreen

แสงชนิดที่มีส่วนทำให้เกิดความหมองคล้ำนั้นมีอะไรบ้าง

ชนิดของแสง

UVA , UVB, Visible light(หรือแสงที่มองเห็นได้)   ล้วนเป็นแสงที่ทำให้เกิดความหมองคล้ำไ้ด้ทั้งสิ้น ดังนั้นเราจะเลือกครีมกันแดดที่มีแต่การป้อวกัน. UVB อย่างเดียวคงไม่พอ

UVA นั้นจะทำให้สีผิวเราเข้มขึ้น อย่างรวดเร็ว หลังจากสัมผัสโดน และคงความคล้ำ อยู่ 2-24ชั่วโมง

UVB นั้น เมื่อสัมผัสโดนแรกจะเกิดผิวเปลี่เป็นสีแดง แล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นภายหลัง. ประมาณ 2-3วันหลังสัมผัสแสง UVB อีกทั้งยังเป็นส่วนในการกระตุ้นการสร้างเมลานินอีกด้วย

Visible light หรือแสงที่มองเห็นได้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวในกลุ่มคนที่มีผิวคล้ำอยู่เดิม

ดังนั้นแสงที่มีผลมากในการทำให้เกิดผิวคล้ำนั้นเป็นในกลุ่ม UVA และ UVB ที่เกิดในคนลักษณะผิวทุกแบบ

(ทริป แสงจากหลอดไฟ นั้นมีการปล่อย ทั้ง UVA และ UVB น้อยมาก

ส่วนแสงจากจอคอมพิวเตอร์ไม่มีการปล่อยผ่่านของ UVA และ UVBเลย)

ตอนนี้เราก็มีข้อมูลในการจะเลือกผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีมากมายในท้องตลาด

ssunblock

การป้องกันแสงUVB

ในการเลือกค่่าการป้่องกัน UVB จะมีสัญญลักษณ์ SPF โดยทั่วไป SPFที่มากกว่า 30เป็นค่าที่พอต่อการป้องกัน UVBแล้ว ถึงแม้ว่าค่าSPFที่มากกว่าจะป้องกันได้มากกว่า แต่ต่างจาก SPF 30 เพียงเล็กน้อย

การป้องกันแสง UVA

การเลือกต่่าป้องกัน UVA นั้นทีหลาย สัญญลักษณ์ ให้เลือก ทั้ง IPD,PPD,CW,PA และ Ratio UVA -protection to SPF ตามแต่มาตรฐานในแต่ละประเทศ

ทาครีมกันแดดอย่างไรให้ได้ผล

เมื่อเราได้เลือกซื้อครีมกันแดดมาแล้ว เราต้องทราบว่าทาอย่างไรให้ได้ผลเต็มที่ กับผลิตภัณฑ์ ที่เลือกซื้อมาด้วยราคาต่างๆ

ทาครีมกันแดด ใบหน้า

สำหรับการทาใบหน้า ควรทาทั่วใบหน้า และใช้บริมาณ ประมาณ เหรียญ10บาท ต่อการทาทั่วใบหน้า

ทาครีมกันแดด ผิวกาย

สำหรับการทาตัว. ควรใช้ปริมาณ 30ml ในการทาทั่วตัว

การเลือกครีมกันแดดที่ดูธรรมดา แต่มีขั้นตอนการเลือก การใช้ การทา ที่มีรายละเอียดมากมาย

ผู้เขียนหวังว่า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อุปโภคทุกคนนะคะ

บทความอื่นๆ

No Comments
November 27, 2013 in ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>