ตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ

เด็กแรกเกิดทุกคน ควรได้รับการตรวจกรองโรคเอ๋อหรือโรคต่อมธัยรอยด์บกพร่องเมื่ออายุ 2-7 วันหลังเกิด

ทำไมต้องตรวจคัดกรองโรค “เอ๋อ” ในเด็กแรกเกิด

เพราะว่าโรคนี้ ส่วนใหญ่เป็นมาแต่กำเนิด ไม่มีอาการเห็นชัด ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค และให้การรักษาภายในอายุ 2-3 เดือน จะกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนอย่างรุนแรง  แก้ไขไม่ได้และร่างกายจะเติบโตช้ากว่าเด็กอื่น

โรคเอ๋อ มีอาการอย่างไร

อาการของโรคจะปรากฏให้เห็น เมื่อเป็นมากแล้ว อาการที่เกิดขึ้นได้แก่

  • ร้องเสียงแหบ
  • ท้องผูก
  • สะดือจุ่น
  • ผิวหยาบแห้ง
  • ตัวเตี้ย ไม่โตสมอายุ
  • พัฒนาการช้า เช่น ไม่ชันคอ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, พลิกคว่ำไม่ได้ เป็นต้น

วิธีการตรวจคัดกรองโรคเอ๋อ

การวินิจฉัยโรคทำได้จากการตรวจเลือดเท่านั้น  โดยการเจาะเลือดเด็กจำนวน 6 หยด  ถ้าผลเลือดผิดปกติทางโรงพยาบาลที่คัดกรองจะมีจดหมายมาที่บ้านเพื่อติดตามมาตรวจร่างกาย  ถามอาการและเจาะเลือดยืนยันการวินิจฉัยอีกครั้ง   กรณีที่เด็กมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น  แต่ไม่มีจดหมายติดตามจากโรงพยาบาล  ผู้ปกครองสามารถเด็กพามาตรวจที่โรงพยาบาลได้

ถ้าผลตรวจคัดกรองโรคผิดปกติ แสดงว่าเด็กเป็นโรคธัยรอยด์บกพร่องใช่หรือไม่

ไม่ใช่เสมอไป  การตรวจคัดกรองเป็นการตรวจในเบื้องต้นเท่านั้น  จึงำเป็นต้องนำเด็กมาพบแพทย์ทันทีที่รู้ผล  เพื่อทำการตรวจซ้ำ  โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย  เจาะเลือด  และตรวจด้วยวิธีพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

โรคเอ๋อรักษาอย่างไร

การวินิจฉัยและให้การรักษาได้ก่อนอายุ 1 เดือนจะทำให้ผลการรักษาดี  เด็กจะเติบโตเป็นปกติเหมือนเด็กทั่วไป   แพทย์จะรักษาโดยการให้รับประทานยาประมาณ 1/4 เม็ดต่อวัน   โรคเอ๋อเป็นโรคที่รักษาง่ายและได้ผลดี ถ้าตรวจพบและเริ่มรักษาอย่างรวดเร็ว

บทความอื่นๆ

No Comments
December 3, 2010 in -เด็ก
Tagged ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>