อายุกับการเกิดสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมพบบ่อยแค่ไหน? ในคนไทยพบประมาณ 11% ของคนอายุมากกว่า 60 ปี (เอาคนตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปมารวมกันจะพบ 1 คนใน 10 คน) ยิ่งอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ

อุบัติการณ์การเกิดสมองเสื่อม

  • กลุ่มอายุ  60 -64 ปี  พบโรคสมองเสื่อม   1 % ของประชากร
  • กลุ่มอายุ  65 -69 ปี  พบโรคสมองเสื่อม   2 % ของประชากร
  • กลุ่มอายุ  70 -74 ปี  พบโรคสมองเสื่อม   4 % ของประชากร
  • กลุ่มอายุ  75 -79 ปี  พบโรคสมองเสื่อม   8 % ของประชากร
  • กลุ่มอายุ  80 -84 ปี  พบโรคสมองเสื่อม  16 % ของประชากร

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น  ดังนั้น ถ้านำคนอายุมากกว่า 85 ปีมารวมกัน จะพบผู้ป่วยสมองเสื่อมถึง 1 ใน 3 คน

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
December 20, 2009 in -จิตเวช, -โรคสมอง
Tagged , , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>