การรักษาและดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

สมองเสื่อมเป็นแล้วรักษาหายหรือไม่?

สาเหตุโรคสมองเสื่อม บางอย่าง สามารถรักษาให้หายได้ เช่น

 • ขาดวิตามินบี 12
 • ต่อมธัยรอยด์ทำงานผิดปกติ (ต่ำ/สูง)
 • ยาบางชนิด
 • ช่องในสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง

ในรายที่มีสาเหตุโรคสมองเสื่อมจากการเสื่อมของสมองและหลอดเลือดของสมอง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาอาจชะลอความเสื่อมและช่วยคงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

แนวทางการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

 • รักษาสาเหตุที่แก้ไขได้
 • ดูแลรักษาโรคอื่นๆ ที่พบในผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดเข่า โรคหัวใจ จะต้องให้การรักษาที่เหมาะสม
 • ดูแลรักษาปัญหาพฤติกรรม ผู้ป่วยจะมีปัญหาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ไม่เป็นตัวเขาอีก หรือประพฤติตัวแปลกๆ ทำให้ญาติโกรธและไม่เข้าใจ  ต้องทำความเข้าใจญาติและปรับสิ่งแวดล้อมมาเพื่อช่วยผู้ป่วย  การสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมอย่างเข้าใจและถูกวิธีสามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้มาก
 • ดูแลรักษาอาการซึมเศร้า
 • พิจารณาการใช้ยาในผู้ป่วยบางราย การใช้ยาจะทำให้อาการของโรคชะลอลง ทำให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น และอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข
 • จัดบ้านและกิจวัตรประจำวันให้ใกล้เคียงของเดิม
 • อาหารเหมาะสม
 • การออกกำลังกาย

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
December 20, 2009 in -จิตเวช, -โรคสมอง
Tagged , , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>