สาเหตุโรคสมองเสื่อม

สมองเสื่อมเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง การที่สมองเสื่อมได้นั้นเป็นผลจากเนื้อหรือเซลล์สมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ พฤติกรรม บุคลิกภาพ มีจำนวนลดลงทำให้เซล์สมองที่เหลืออยู่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงเกิดอาการบกพร่อง ทางความสามารถของสมองขึ้น  สาเหตุโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยๆได้แก่

  1. การเสื่อมสลายของเซลล์สมอง (Degeneration) เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน
  2. ปัญหาหลอดเลือดสมอง (ตีบ ตัน หรือแตก) (Vascular dementia) ทำให้เนื้อสมองตายหรือขาดเลือด ซึ่งพบบ่อยในประเทศไทย
  3. การขาดวิตามินบางชนิด เชน การขาดวิตามินบี 12 การขาดโฟลิกเอซิดหรือกรดโฟลิก
  4. การติดเชื้อในสมอง เช่น ซิฟิลิส ไวรัสเอชไอวี (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์)
  5. การแปรปรวนของเมตาโบลิกของร่างกาย เช่น ต่อมธัยรอยด์ทำงานมากหรือน้อยไป
  6. การกระทบกระเทือน กระแทกเสมอๆ เช่น นักมวย
  7. เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะส่วนหน้าของสมอง ( Frontal lobe)
  8. ช่องในสมองขยายใหญ่จากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง ( Normal Pressure Hydrocephalus หรือ NPH)
  9. ยาหรือสารที่เป็นพิษ โดยเฉพาะยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง
  10. การอักเสบของหลอดเลือดสมอง เช่น (Temporal Arteritis)

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
December 20, 2009 in -จิตเวช, -โรคสมอง
Tagged , , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>