สมองเสื่อมคืออะไร

สมองเสื่อมคือ ภาวะที่สมองทำงานลดลงกว่าเดิม (จากสมองที่ดีแล้วเลวลง) ทำให้ความรอบรู้ ความจำ ความคิด การตัดสินใจเปลี่ยนไปในทางที่เลวลงร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของนิสัย ความประพฤติ และบุคลิกภาพ ซึ่งไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด และมีความรุนแรง จนกระทบกระเทือน กับการใช้ชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม

ผู้ป่วยจะต้องสูญเสียความสามารถ/ความรอบรู้ของสมองหลายๆด้าน โดยต้องมีความจำเสื่อม และมีความบกพร่องอย่างน้อยอีกหนึ่งอย่าง ในเรื่องต่อไปนี้

  • ความผิดปกติในเรื่องภาษา (Aphasia) : พูดไม่ถูก เรียกไม่ได้ เช่น เรียกทีวีเป็นตู้ฉายหนัง  เรียกดินสอไม่ถูกแต่รู้ว่าเอาไว้เขียนหนังสือ  ประเมินโดยส่งของให้ผู้ป่วยบอกว่า สิ่งนั้นคืออะไรหรือจากญาติบอก
  • ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ (Apraxia) : ทำไม่เป็น  ทั้งที่ประสาทรับรู้ความรู้สึกและกำลังแขนขาปกติ  และเคยทำได้มาก่อน ประเมินโดยการบอกให้ทำตามคำบอก เช่น หวีผม พับกระดาษ วาดรูปทรงเรขาคณิต
  • ไม่รู้จัก ไม่รู้เรื่อง (Agnosia) เช่น ไม่รู้จักคนในกระจก พยายามไขกุญแจด้วยลวดหรือกิ่งไม้ ประเมินโดยให้หลับตาแล้วให้คลำสิ่งของ เช่น เหรียญ กุญแจ แล้วไม่บอกว่าอะไรอยู่ในมือ
  • คิดวางแผนจัดลำดับไม่ได้ (Disturbance in executive functioning) เสียความสามารถเกี่ยวกับการวางแผน ความคิดเป็นลำดับขั้นตอน  เหตุผลการตัดสินใจ ความคิดในเชิงนามธรรม เช่นไม่ทราบว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าชิ้นใดก่อน ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
December 19, 2009 in -จิตเวช, -โรคสมอง
Tagged , , ,

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>