สิว…สิว ACNE

acne1

สิวเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น ที่พบปัญหาเรื่องสิวอยู่ประจำ โดยส่วนมาอายุที่เกิดสิวจะอยู่ในช่วง11-30ปี

วันนี้เรามารู้จัก เรื่องสิวๆ กันเล็กน้อย
สิวแบ่งออกเป็น 2ชนิด
1.แบบไม่อักเสบ (non inflamed)
2.แบบมีการอักเสบ

สาเหตุการเกิดสิว

acne2

สิวเป็นโรค ของหน่วย ขนและต่อมเหงื่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

1.การสร้างไขมันมากขึีน(increse sebum production)
2.มีการสร้างของเคราตินของเส้
นขนมากขึ้น(hyperkeratinization)ทำให้เกิดการอุดตันของไขมันไม่สามารถระบายออกมาได้
3.มีการเติบโตของแบคทีเรีย (P.acne) และ
4.มีการอักเสบ(inflammation) ร่วมกันทำให้เกิดสิวขึ้น

การวินิจฉัย ต้องวินิจฉัยแยกโรคที่มีความเก่ียวข้องระบบร่างกาย เช่น มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ และแยกจากโรคที่มีรอยโรคลักษณะคลายสิว เช่นรูขุมขนอักเสบ เป็นต้น

การรักษาสิว
แบ่งเป็นการรักษาเฉพาะที่(topical drug) และการรับประทานยาsystemic drug)


ยาทาเฉพาะที่(topical)

ใช้รักษาในรายที่ไม่รุนแรง ถึงระดับปานกลาง หวังผลการลดรอยโรคใหม่
การติดตามการรักษาใช้เวลา 6-8สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเห็นผลการรักษา ได้แก่ ยากลุ่มกรดวิตามิน เอ (retinoid) ยาปฏิชีวนะ ยาละลายสิว เป็นต้น


ยารับประทาน(systemic)
ใช้ในรายที่มีรอยโรคปานกลาง ถึงรุนแรง และเป็นสิวในกลุ่มที่มีการอั
กเสบ ได้แก่
1.กลุ่มยาปฏิชีวนะ พิจารณาใช้ในกรณีที่มีการอักเสบไม่รุนแรง การรับประทานนาน 3-6เดือน ประเมินผลการรักษา ทุก6-12สัปดาห์ ควรระวังการแพ้ระคายเคือง และผลข้างเคียงของยาชนิดต่างๆ
2.ยากลุ่มกรดวิตามิน เอ (tretinoin) ใช้ในกรณีสิวรุนแรง หรือดื้อต่อการรักษาแบบอื่นๆ ยาสามารถลดสาเหตุการเกิดสิวข้างต้นได้ทั้ง4สาเหตุ
ข้อควรระวัง ห้ามใช้ในคนตั้งครรภ์ ฉะนั้น หากเร่ิมการรักษาควร คุมกำเนิดก่อนเร่ิมยาอย่าน้อย1เดือน
และไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีโรคตับ
3.ยาฮอร์โมน รักษาในรายที่มีรอยโรคที่ผิดปกติเกี่ยวกับhormone


การรักษาอื่นๆ(physical treatment) เป็นส่วนเสริม
การฉีดsteroid
การผลัดผิว
การกดสิว
ถึงอย่างไรการรักษาและการใช้ยาควรได้รับคำปรึกษาแพทย์ก่อน

สิวกับเครื่องสำอาง
ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอาง หากจำเป็นควรเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็น oil-based เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ water-based  หรือ silicone-based แทน และควรล้างหน้าให้สะอาด วันละ2ครั้ง

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
November 15, 2013 in -โรคผิวหนัง
Tagged

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>