สิว หรือไม่ใช่สิว

Acnetiform like eruption
มีลักษณะรอยโรคที่คล้ายสิว แต่ไม่มีลักษณะของการอุดตันของหน่วยต่อมขน มีสาเหตุที่แตกต่างจากสิว โดยสาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อ ความผิดปกติของฮอร์โมน พันธุกรรมและยาเป็นต้น
อาการแสดง
มีรอยโรคที่เหมือนสิว แต่ไม่มีลักษณะของการอุดตันของหน่วยต่อม และขน รวมถึงมีการกระจายตัวในตำแหน่งที่จำเพาะต่อการเกิดสิว
และมักมีลักษณะของสิวที่ เกิดขึ้นเฉียบพลัน และมีลักษณะของรอยโรคที่เหมือนกันโดยทั่ว ในรายที่เกิดจากยา มักมีประวัติการใช้ยาร่วมด้วยในช่วงระยะเวลานั้นๆ
สาเหตุ
1.ความผิดปกติของการสร้างต่อมไขมัน และ ขน รวมถึงมีการสร้างขี้ไคล(keratin)ที่ผิดปกติ จึงเกิดความผิดปกติในลักษณะคล้ายสิว
2.ความผิดปกติของเส้นขน พบได้ว่าเกิดจากพันธุกรรม (Eruptive vellus hair cyst)
3.ยาสเตียรอยด์
4.การสัมผัสสารเคมี ทั้งทางการสูดดม การรับประทาน และการสัมผัส
5.ยาฆ่าเชื้อ
6.การติดเชื้อ เช่นการติดเชื้อของรูขุมขน รอยดรคจากการติดเชื้อซิฟิลิส
7.รอยโรคจากการแพ้
รายละเอียดสาเหตุของการเกิดโรคยังมีอีกมาก ควรรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคจากแพทย์
การตรวจเพิ่มเติม
ตรวจตามสาเหตุข้างต้น พิจารณาเพิ่มเติม การส่งชิ้นเนื้อตรวจ การส่งเพาะเชื้อ กาตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ
การรักษา
รักษาตามสาเหตุของการเกิดโรค
การรักษาด้วยยา
จุดประสงค์เพื่อลดการอักเสบ การฆ่าเชื้อ มุ่งเน้นลดภาวะแทรกซ้อน และความผิดปกติที่เกิดตามมาจากโรค
ได้แก่
1.ยาปฏิชีวนะ
2.ยาฆ่าเชื้อรา ในกรณีรักษา Pityrosporum folliculitis
3.ยาลดการอักเสบ ในโรค eosinophillic pustular folliculitis
4.ยาแก้แพ้ เพื่อรักษาอาการคัน
5.ยากดภูมิต้านทาน
6.กรดวิตามิน เอ
7.และยารักษากลุ่มเดียวกับการรักษาสิว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการวินิจฉัยโรค
ในกรณีที่รอยโรคเกิดจากการใช้ยา การรักษาจึงเป็นการหยุดยา
การรักษาอื่นๆ เช่นการรักษาด้วย laser
dermis 1Acnetiform like eruption
มีลักษณะรอยโรคที่คล้ายสิว แต่ไม่มีลักษณะของการอุดตันของหน่วยต่อมขน มีสาเหตุที่แตกต่างจากสิว โดยสาเหตุเกิดจาก การติดเชื้อ ความผิดปกติของฮอร์โมน พันธุกรรมและยาเป็นต้น
acne like1
อาการแสดง
มีรอยโรคที่เหมือนสิว แต่ไม่มีลักษณะของการอุดตันของหน่วยต่อม และขน รวมถึงมีการกระจายตัวในตำแหน่งที่จำเพาะต่อการเกิดสิว
และมักมีลักษณะของสิวที่ เกิดขึ้นเฉียบพลัน และมีลักษณะของรอยโรคที่เหมือนกันโดยทั่ว ในรายที่เกิดจากยา มักมีประวัติการใช้ยาร่วมด้วยในช่วงระยะเวลานั้นๆ
สาเหตุ
1.ความผิดปกติของการสร้างต่อมไขมัน และ ขน รวมถึงมีการสร้างขี้ไคล(keratin)ที่ผิดปกติ จึงเกิดความผิดปกติในลักษณะคล้ายสิว
2.ความผิดปกติของเส้นขน พบได้ว่าเกิดจากพันธุกรรม (Eruptive vellus hair cyst)
3.ยาสเตียรอยด์
4.การสัมผัสสารเคมี ทั้งทางการสูดดม การรับประทาน และการสัมผัส
5.ยาฆ่าเชื้อ
6.การติดเชื้อ เช่นการติดเชื้อของรูขุมขน รอยดรคจากการติดเชื้อซิฟิลิส
7.รอยโรคจากการแพ้
รายละเอียดสาเหตุของการเกิดโรคยังมีอีกมาก ควรรับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคจากแพทย์
การตรวจเพิ่มเติ
ตรวจตามสาเหตุข้างต้น พิจารณาเพิ่มเติม การส่งชิ้นเนื้อตรวจ การส่งเพาะเชื้อ กาตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อ
การรักษา
รักษาตามสาเหตุของการเกิดโรค
การรักษาด้วยยา
จุดประสงค์เพื่อลดการอักเสบ การฆ่าเชื้อ มุ่งเน้นลดภาวะแทรกซ้อน และความผิดปกติที่เกิดตามมาจากโรค
ได้แก่
1.ยาปฏิชีวนะ
2.ยาฆ่าเชื้อรา ในกรณีรักษา Pityrosporum folliculitis
3.ยาลดการอักเสบ ในโรค eosinophillic pustular folliculitis
4.ยาแก้แพ้ เพื่อรักษาอาการคัน
5.ยากดภูมิต้านทาน
6.กรดวิตามิน เอ
7.และยารักษากลุ่มเดียวกับการรักษาสิว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการวินิจฉัยโรค
ในกรณีที่รอยโรคเกิดจากการใช้ยา การรักษาจึงเป็นการหยุดยา
การรักษาอื่นๆ เช่นการรักษาด้วย laser ในกรณีนี้ไม่ได้ลงรายละเอียด

บทความอื่นๆที่คล้ายกัน

No Comments
November 15, 2013 in -โรคผิวหนัง
Tagged

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>