บ้านกาญจนาภิเษก บ้านเยาวชนที่ก้าวพลาด

วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ได้มีโอกาสไปดูงานที่บ้านกาญจนาภิเษก  โดยมีคุณทิชา ณ นคร พาชมศูนย์ฝึกแห่งนี้  ก่อนมาดูงานนั้น ได้ยินว่าบ้านกาญจนาเป็นสถานพินิจเด็ก จึงจินตนาการว่าบ้านหลังนี้คงเหมือนกับคุก มีสภาพแออัด ไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่  แต่พอมาถึงกลับพบบรรยากาศอันร่มรื่น กว้างขวาง สะอาด น่าอยู่เลยทีเดียว และที่น่าแปลกใจ คือ สถานพินิจแห่งนี้ไม่มีรั้วครับ

ที่มาของบ้านกาญจนาภิเษก เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างสถานพินิจที่สามารถเปลี่ยงแปลงและฟื้นฟูเยาวชนให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น ทุกอย่างที่บ้านกาญจนาภิเษกจึงแตกต่างจากสถานพินิจอื่นๆ

สิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ไม่ได้ถูกริดรอน  เยาวชนทุกคนมีสิทธิในเสื้อผ้า หน้า ผม ของตนเอง  ไม่ถูกกดเหง หรือทำร้ายโดยผู้คุม  ในบ้านกาญจนาภิเษกผู้คุมมีฐานะเป็นครูที่ปรึกษา  ที่คอยดูแลด้วยความรักความเมตตา บ้านแต่ละหลังจะมีที่ปรึกษาประจำบ้าน 1 คน  ที่ปรึกษาจะสนิทกับเด็กมาก  คุยกันได้ทุกเรื่อง  เด็กที่นี่พูดถึงบ้านกันว่า “บ้านหลังหลังนี้ทำให้พวกผมหลับสบาย เพราะไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นมาโดนทำโทษอะไร”

กระบวนการซ่อมความคิด  เป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดเด่นที่สุดของบ้านกาญจนาภิเษก  โจทย์ที่ยากคือ  คุณจะสอนจริยธรรมให้กับอาชญากรได้อย่างไร  ยิ่งคนที่ถูกสอนเป็นคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตาย  ลักทรัพย์  ข่มขืน  หรือค้ายาเสพติด  เนื่องจากกระบวนการซ่อมความคิดมีความซับซ้อนและรายละเอียดเยอะ  ไม่สามารถบรรยายรายละเอียดได้หมดในที่นี่  จึงขอสรุปสั้นๆดังนี้

หลักการซ่อมความคิด : ต้องเกิดจากเด็กเป็นผู้คิดได้เอง  เราไม่สามารถสอนตรงๆได้ว่า “ความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดีนะ ห้ามทำ”  เพราะการสอนตรงๆไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย  แต่ในทางกลับกันถ้าเด็กเป็นผู้คนพบด้วยตนเองว่าความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดี  จะเกิดความตระหนักขึ้นมาในใจ และไม่อยากทำ

ตัวอย่างวิธีการ : ใช้ Knowledge management คือการตีความข้อมูลข่าวสาร  โดยใช้ข้อมูลจากบทความ ข่าว หรือภาพยนตร์ต่างๆ มาทำกิจกรรมให้ชวนคิด  ฉุกใจคิด  ให้เห็นรายละเอียดของชีวิต  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต   ให้เข้าใจ  เข้าถึง  สะเทือนใจกับความทุกข์ทรมานของผู้อื่น

กิจกรรมซ่อมความคิดเป็นกิจกรรมหลักที่ทำทุกวัน  เป็นกระบวนการเรียนทักษะชีวิต  เน้นรักษาจิตวิญญาณเยาวชน  เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา  ทุกวันนี้บ้านกาญจนาภิเษกใช้ผู้ดูแลน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสถานพินิจอื่น  เด็กจากบ้านกาญจนาสามารถขึ้นรถประจำทางไปศาลได้เองโดยไม่หนี   รอบบ้านไม่ต้องมีรั้ว  สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการซ่อมความคิดได้ผล  เด็กรู้จักเลือกได้ระหว่าง การหนี กับ การไม่หนี  อย่างไหนคือการเลือกคุณค่าให้กับตนเอง

สุดท้ายนี้  คนผิดต้องได้รับการลงโทษ  สิ่งที่ทำไปแล้วย่อมไม่มีการละเว้นความผิด  แต่คนผิดไม่จำเป็นต้องเป็นคนเลวไปตลอดชีวิต

ปล. ทิ้งท้ายด้วยวรรณกรรมจากเยาวชนที่ก้าวพลาด  เป็นหนังสือที่เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขา

ที่ตั้งสถานพินิจ  : บ้านกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ที่ 103 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

บทความอื่นๆ

7 Comments
December 7, 2009 in -บทความพิเศษ
Tagged , ,

7 Responses

  1. นำโชค

    คิดถึงวันเก่าในบ้านหลังนี้จัง

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>