Browsing the archives for the -ปวดหู tag

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูิมิคุ้มกัน โดยที่ร่างกายจะมีปฏิกิริยาไวต่อสารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ โรคนี้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิต แต่จะส่งผมรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ภูมิแพ้เป็นโรคที่พบมากในประชากรทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี
โรคแทรกซ้อน

2 Comments
March 27, 2010 in -หู คอ จมูก, -เด็ก
Tagged , , ,

วิธีการใช้ยาหยอดหู

การเตรียมการก่อนการใช้ยาหยอดหู

ทำความสะอาดช่องหูส่วนนอก  ตลอดจนขจัดสารคัดหลั่งทที่มีอยู่ในช่องหูส่วนนอก
ปรับอุณหภูมิของขวดยาให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย  เพราะการหยอดยาที่เย็นเกินไป  จะทำให้เกิดอาการมึนศีรษะได้  ถ้าเก็บยาไว้ในตู้เย็นควรประคบด้วยมือสักครู่ก่อนใช้

No Comments
February 2, 2010 in -หู คอ จมูก, -โรคหู
Tagged , , , ,

การดูแลสุขภาพหู

หูเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราได้ยินเสียงต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารพูดคุย  นอกจานี้ยังเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวของร่างกายขณะเคลื่อนไหว  เราจึงควรระมัดระวังดูแลรักษาหู  เพื่อใช้หูอย่างมีประสิทธิภาพไปตลอดชีวิต  ซึ่งมีวิธีการดูแลสุขภาพหูดังนี้

No Comments
January 12, 2010 in -หู คอ จมูก, -โรคหู
Tagged , , , ,